Meteen naar de inhoud

Privacy

Wie zijn we

De website https://www.deoranjeleeuw.fr en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door: De Oranje Leeuw, statutaire vestiging:

Secrétariat NTC De Oranje Leeuw

Marika Sabatier

115, Route du Cret

69210 Sourcieux les Mines

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

De Oranje Leeuw garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Persoonsgegevens

Bezoekers kunnen geen persoonsgegevens achterlaten op de site. We verzamelen via de site geen gegevens. Gegevens kunnen wél verstrekt worden via de op de contact pagina genoemde e-mailadressen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om gepersonaliseerde informatie te verstrekken over onze school aan geïnteresseerden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Geslacht

–          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, dient u te voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Onze site plaatst geen cookies.

Social media cookies

Op onze website vindt u een button naar onze Facebook pagina. Deze button werkt via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Privacybeleid andere websites

Op www.deoranjeleeuw.fr zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Google analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Met wie we uw data delen

De Oranje Leeuw deelt uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt De Oranje Leeuw uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang we uw data bewaren

De Oranje Leeuw bewaart in principe uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

In overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Oranje Leeuw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via email bij ons indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Hoe we uw data beveiligen

De Oranje Leeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oranjeleeuwlyon@gmail.com.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar oranjeleeuwlyon@gmail.com. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.